วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2553

วันอาทิตย์ที่ 28 ก.พ. 2553

-หยุดพักผ่อน 1 วันเนื่องจากเป็นวันมาฆบูชา

วันเสาร์ที่ 27 ก.พ. 2553

-เก็บรวบรวมงานทั้งหมดเตรียมส่งในเสาร์หน้า

วันศุกร์ที่ 26 ก.พ. 2553

-วันนี้อาจารย์ไม่อยู่หลายท่านเลยต้องช่วยคุมเด็กทั้งวัน

วันพฤหัสบดีที่ 5 ก.พ. 2553

-เข้าห้องคอมฯทำงาน
-สอนเด็กโดยทบทวนเนื้อหาที่เรียนมาทั้งหมด
-ช่วยอาจารย์คุมเด็ก
-ทำเวรประจำวัน

วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

วันพุธ ที่ 24 ก.พ. 2553

-เข้าพิมพ์งานที่ห้องคอมฯ
-ช่วยอาจารย์พิมพ์งาน
-ให้เด็กนำงานที่ยังตกค้างมาส่งให้เรียบร้อย
-เข้าห้องคอมฯทำงานและรวบรวมงานวิจัย

วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

วันที่ 23 ก.พ. 2553

-วันนี้ยืนหน้าเสาร์ธง
-ช่วยงานอาจารย์
-พิมพ์เอกสารเว็บบล็อค
-ให้ ผอ. และ อาจารย์พี่เลี้ยงประเมินการเรียนการสอน
-รวบรวมงานทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง
-ไปทำเอกสาร

วันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

วันจันทร์ที่ 22 ก.พ. 2553

-วันนี้สอนตามปกติ
-เข้าห้องคอมฯทำงาน
-ช่วยอาจารย์พิมพ์งาน
-เข้าห้องคอมพิมพ์บลอ็ค
-ช่วยอาจารย์คูคอมฯ